Övriga utbildningar

Förutom våra vanligaste kurser inom Unix/Linux och nätverksutbildningar kör vi också lite mera specifika utbildningar. De är mer inriktade på installation och drift samt hur man gör, inte så mycket programmering. 

Apache 
Apache/Tomcat 
Websphere

Tivoli TSM 
Tivoli ITM5/ITM6 
Tivoli TWS

The Dude 
Nagios

DB2 
Oracle 
MSSQL