Internet

InternetMultipla leverantörsoberoende Internetanslutningar med kapacitet upp till 32 Gbit/s i våra datarum och leveranspunkter.

Uppsättning och drift av nätverk för internet leverans i glesbyggd och tätorter inom och utom landet på ett kostnadseffektivt sätt.

 Vi levererar också lösningar med ip-telefoni i flertalet asiatiska länder samt mellanöstern och afrika. 

 

Switch - Internet