Trådlösa Nätverk

Trådlös närverk

Vi bygger övervakade, snabba och säkra trådlösa nätverk för datatrafik och Internetdistribution i stad så väl som landsbygd.

Prospektering, design och installation samt drift.

Över korta och långa avstånd, i glesbygd och tätort
Inom och utom landet.